Stichting Voedselbank Lemsterland

Post adres                                          Vestigings adres
Carbeel 15                                          Lemsterpad  11
8532CA Lemmer                              8531AA  Lemmer

Tel: 06-20750202

E-mail: info@voedselbanklemsterland.nl
RSIN/fiscaal nummer: 8199.87.906
KvK nummer01138372
IBAN bankrekeningnummer : NL50ABNA0492834156
t.n.v.  Voedselbank Lemmer
ANBI – geregistreerd

De voedselbank Lemsterland is bedoeld voor Lemmer en omliggende dorpen en voor Rutten in de NOP.

De Voedselbank Lemsterland is aangesloten bij Voedselbanken Nederland en en werken samen met de andere 17 voedselbanken in Fryslân in het ROP (Regionaal Overleg Platform)

Al het werk binnen de voedselbank wordt gedaan door vrijwilligers.
We krijgen de levensmiddelen zowel plaatselijk als landelijk aangereikt.
Voedselbank Lemsterland is een stichting met als omschreven doel in de statuten het inzamelen van kosteloos ter beschikking gestelde levensmiddelen en deze eveneens kosteloos uit te delen aan personen die onvoldoende middelen hebben om in hun onderhoud te voorzien.

Privacystatement-voedselbanken-def-Lemsterland

integriteit en vertrouwenspersonen