Jaarverslag 2015

 

Cijfers

Op 31 december 2015 waren er 86 volwassenen en 56 kinderen die gebruik maakten van de voedselpakketten van de voedselbank.  Voedselbank Lemsterland is aangesloten bij de stichting Jarige Job. Deze stichting verstrekt ons verjaardagpakketten voor kinderen van onze klanten tussen de 4 en 12 jaar oud. In een aparte Sinterklaas kinder-actie zijn 25 cadeautjes uitgereikt.
Er zijn 22 vrijwilligers betrokken bij onze voedselbank. De taken zijn verdeeld in intake, acquisitie, uitdeling en bestuur.

Jaarrekening 2015

Inkomsten Uitgaven
Giften 4115,97 SSVF 2644,20
Bijdrage VB Nederland 1000,00 website,postbus,drukwerk 344,76
Subsidie Gemeente 500,00 Bankkosten 164,70
 Teruggave bankkosten 5,00 Inkoop 578,64
Totaal 5620,97 3732,30

Toelichting

Vooral door de bijdragen van Kerken, scholen en particulieren is onze financiële situatie op peil gebleven. Zonder deze bijdragen kan voedselbank Lemsterland niet rond komen. De subsidie van VB Nederland is omlaag gegaan van € 1800 (2014) naar € 1000 (2015). Extra inkomsten van giften kan de voedselbank goed gebruiken om de groei van het aantal cliënten van 42 (begin dit jaar ) naar 60 (eind dit jaar) op te vangen. Hierdoor zal de bijdrage aan de SSVF voor 2016 veel hoger gaan uitvallen.

Inzamelacties levensmiddelen

Op zaterdag 8 maart 2015. heeft de Lions club Tussen Mar en Klif in de vestiging van Jumbo in Lemmer levensmiddelen ingezameld voor de Voedselbank Lemsterland. Deze actie was er op gericht om de klanten van de voedselbank nog beter van levensmiddelen te kunnen voorzien. Er is een lijst opgesteld van houdbare producten welke klanten in de winkel kunnen inslaan en na afrekenen aan de kassa weer inleveren voor de voedselbank. Samen met minder houdbare producten die worden afgeleverd op de dag van uitgifte, één maal per 14 dagen, kan op deze wijze verspilling van voedsel worden voorkomen en met de aanvulling van bijvoorbeeld koffie,suiker en meelproducten een totaal pakket worden samengesteld waar de klanten van de voedselbank mee thuis kunnen komen

Ook de inzamelactie van Omrop Fryslân in december 2015  ; “Samen voor de Voedselbank” in Fryslân is zeer geslaagd met een opbrengst van ongeveer 122.500 euro aan producten. Deze ingezamelde producten worden verdeeld over de voedselbanken in Fryslân.

Dank

Voedselbank Lemsterland is een initiatief dat alleen kan werken als er mensen bereid zijn de doelstelling te ondersteunen. In 2015 is weer gebleken dat er vele zijn. Zonder onze leveranciers, inzamelaars, diaconieën, vrijwilligers en particulieren die een handje helpen, zou een goede uitgifte niet mogelijk zijn.
Voedselbank Lemsterland is hen allen zeer erkentelijk voor die bereidwilligheid.
Ook in 2016 hopen wij weer een beroep te kunnen doen op die onmisbare medewerking.

Overleden

Op 21 september 2015 is ons bestuurslid Jo Bosma na een periode van ziekte overleden. Hij was actief vanaf de oprichting van onze voedselbank  in 2008. De laatste jaren was hij secretaris, penningmeester en webmaster.