Data Uitgifte

Uitgifte Voedselpakketten

De Voedselbank Lemsterland verzorgt één maal per 14 dagen een uitgifte van voedselpakketten. De samenstelling van het voedselpakket is geheel afhankelijk van wat beschikbaar is gesteld door plaatselijke leveranciers en wat landelijk is verkregen. De inhoud kan dus sterk verschillen.  Levensmiddelen dichtbij de houdbaarheidsdatum worden in de winkel niet meer verkocht maar zijn nog heel goed te eten. Met het inzamelen door de voedselbank wordt voorkomen dat goed voedsel wordt weggegooid.

Uitgifte data  2023:  
Uitgifte op afspraak tussen  11;00 – 12:00 uur.   Bij verhindering; tel. 06-20750202

5 en 19 juli                             ( week nr. 27 en 29 )

2, 16 en 30 augustus         ( week nr.  31, 33  en 35 )

13 en 27 september          ( week nr.  37 en 39 )

11  en 25 oktober               ( week nr. 41  en 43 )

8 en 22 november              ( week nr. 45 en 47 )

6  en  20 december            ( week nr.  49  en 51 ) 

Uitgifte data  2024:  
Uitgifte op afspraak tussen  11;00 – 12:00 uur.   Bij verhindering; tel. 06-20750202

5 en 19 januari                 ( week nr. 1 en 3 )

2 en 16 februari              ( week nr.  5 en 7 )

1, 15 en 29 maart            ( week nr.  9, 11  en 13 )

12  en 26 april                  ( week nr. 15  en 17 )

10 en 24 mei                    ( week nr. 19 en 21 )

 7  en  21 juni                    ( week nr.  23  en 25 )