Data Uitgifte

Uitgifte Voedselpakketten

De Voedselbank Lemsterland is opgericht in oktober 2008 en verzorgt één maal per 14 dagen een uitgifte aan  voedselpakketten. De samenstelling van het voedselpakket is geheel afhankelijk van wat beschikbaar is gesteld door plaatselijke leveranciers en wat landelijk is verkregen. De inhoud kan dus sterk verschillen.  Levensmiddelen dichtbij de houdbaarheidsdatum worden in de winkel niet meer verkocht maar zijn nog heel goed te eten. Met het inzamelen door de voedselbank wordt voorkomen dat goed voedsel wordt weggegooid.

Uitgifte data  2022:  
Uitgifte op afspraak tussen  11;00 – 12:00 uur.   Bij verhindering; tel. 06-20750202

7 en 21 januari               ( week 1 en 3 )

4 en 18 februari             ( week 5 en 7)

4 en 18 maart                 ( week 9 en 11)

1, 15  en 29 april            ( week 13, 15  en 17)

13 en 27 mei                    ( week 19 en 21)

10  en  24 juni                  ( week 23 en 25)