Over ons

Kontact

De Voedselbank Lemsterland is een stichting en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01138372.

De Voedselbank Lemsterland is een ANBI instelling. Uw financiële bijdrage is daarmee aftrekbaar op uw belastingaangifte. Nadere informatie op de site van de Belastingdienst.
her RSIN/fiscaal nummer is: :8199.87.906

Het adres van de secretaris/penningmeester is:
Carbeel 15
8532CA Lemmer

Het IBAN bankrekeningnummer van de voedselbank is:
NL50ABNA0492834156  bij de ABN-AMRO bank.

De Voedselbank is te bereiken via info@voedselbanklemsterland.nl

Het  telefoonnummer is: 06-20750202
UItsluitend voor het aanbieden van voedsel kunt u, wanneer er haast bij is, ook
0514-569257 of 0514-851599 bellen.

Bestuur

De taakverdeling binnen het bestuur is als volgt:

Daniëlle Raab,:         voorzitter.
Wim de Koning :      secretaris, penningmeester en webmaster.
Riek van der Vlugt: roosterindeling vrijwilligers, contactpersoon  ROP
Griet van Dijk:           intake en vrijwilligers
Andries Tolsma:      acquisitie en inkoop.

Vestigingsplaats

Per 1 april 2020 zijn wij gevestigd  in een speciaal voor ons ingerichte bedrijfsruimte.

Certificaat Voedselveiligheid

De Voedselbank Lemsterland is sinds september 2016 “groen”  Wij voldoen hiermee aan de regels volgens  het Handboek Voedselveiligheid vereniging Nederlandse Voedselbanken. 

Voedselbank Lemsterland – certificaat voedselveiligheid – 2021

Integriteit en vertrouwenspersonen

Integriteit

Integer handelen is voor de voedselbanken heel belangrijk. Wij krijgen immers in ons werk
maken met moeilijke keuzes en lastige situaties. Daarom hebben wij een aantal regels
opgesteld die de integriteit van ons doen en laten moeten bevorderen. Deze regels zijn
vastgelegd in een Integriteitscode die op 30 november 2019 door de Algemene
Ledenvergadering van Voedselbanken Nederland is vastgesteld. De code geldt voor alle
voedselbanken, voor de regionale distributiecentra, voor de landelijke vereniging en voor
enkele organisaties die nauw met ons zijn verbonden.
Vertrouwenspersonen
Voedselbanken Nederland heeft een aantal vertrouwenspersonen aangesteld. Zij zijn
beschikbaar voor vrijwilligers van:
♥      de voedselbanken die lid zijn van Voedselbanken Nederland en die geen eigen
vertrouwenspersoon hebben
♥      de regionale distributiecentra van onze voedselbanken
♥     de landelijke vereniging Voedselbanken Nederland
♥      de met ons officieel verbonden organisaties; op dit moment zijn dat de Groente- en
Fruitbrigade en de Stichting Regionaal Distributiecentrum Voedselbanken Fryslân.
Een vrijwilliger kan de hulp van een vertrouwenspersoon inroepen als je te maken krijgt met
pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie of agressie en geweld op de werkvloer
Je kunt natuurlijk met je probleem naar een coördinator of bestuurslid toegaan. Maar soms
bestaat de behoefte om met iemand anders, meer anoniem, vertrouwelijk te praten. De
landelijke vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en adviseert. De
vertrouwenspersoon vertelt niemand dat er contact is gezocht tenzij de vrijwilliger daarmee
heeft ingestemd. Samen met jou bekijkt de vertrouwenspersoon wat er nodig is, zodat jij
jouw werk als vrijwilliger weer veilig en met plezier kunt doen. Jij houdt zelf de regie over
het proces; de vertrouwenspersoon staat je daarin bij.

Kort samengevat
De vertrouwenspersoon:
♥      vangt je op en laat je je verhaal doen
♥      geeft advies en biedt hulp
♥      gaat na of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is.
♥      begeleidt je desgewenst, als je de zaak aan de orde wil stellen bij het bestuur van je
organisatie.
♥      kan je doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties.
♥      bemiddelt niet in een arbeidsconflict.
♥      neemt het probleem niet van je over en gaat niet onderzoeken of uitzoeken wie er                   gelijk heeft.