Over ons

Contact

De Voedselbank Lemsterland is een stichting en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01138372.

De Voedselbank Lemsterland is een ANBI instelling. Uw financiële bijdrage is daarmee aftrekbaar op uw belastingaangifte. Nadere informatie op de site van de Belastingdienst.
her RSIN/fiscaal nummer is: :8199.87.906

Het adres van de secretaris/penningmeester is:
Carbeel 15
8532CA Lemmer

Het IBAN bankrekeningnummer van de voedselbank is:
NL50ABNA0492834156  bij de ABN-AMRO bank.

De Voedselbank is te bereiken via info@voedselbanklemsterland.nl

Het  telefoonnummer is: 06-20750202
Uitsluitend voor het aanbieden van voedsel kunt u, wanneer er haast bij is, ook
0514-561264  of  0514-851599 bellen.

Bestuur

De taakverdeling binnen het bestuur is als volgt:

Daniëlle Raab:          voorzitter.
Wim de Koning :      secretaris, penningmeester en webmaster.
Riek van der Vlugt: roosterindeling vrijwilligers, contactpersoon  ROP
Griet van Dijk:           intake en vrijwilligers
Evelien Boersma:    intake

Vestigingsplaats

Lemsterpad 11
8531AA LemmerPer 1 april 2020 zijn wij gevestigd  in een speciaal voor ons ingerichte bedrijfsruimte.

Certificaat Voedselveiligheid

De Voedselbank Lemsterland is sinds september 2016 “groen”  Wij voldoen hiermee aan de regels volgens  het Handboek Voedselveiligheid vereniging Nederlandse Voedselbanken. 

Voedselbank Lemsterland Certificaat Voedselveiligheid 2024

Integriteit en vertrouwenspersonen

Integriteit

Wij vinden het als voedselbank heel belangrijk dat onze vrijwilligers zich veilig voelen op de werkvloer. Daarom doen wij er als organisatie alles aan om ongewenst gedrag te voorkomen.

Vertrouwenspersonen

Voedselbanken Nederland heeft vertrouwenspersonen aangesteld.

Voor meer informatie zie links:

https://voedselbankennederland.nl/wat-we-doen/integriteit-en-vertrouwenspers

20210528-Integriteitscodevoedselbanken-versie-20-05-2020

Privacy statement

Voedselbanken Nederland is de brancheorganisatie van de voedselbanken in Nederland. Zij heeft tot taak om de lokale voedselbanken en de distributiecentra van voedselbanken zo goed mogelijk te ondersteunen bij hun taak om mensen die in Nederland (ver) onder de armoedegrens leven, tijdelijk te voorzien van gratis voedselpakketten. Bij Voedselbanken Nederland vinden we het respecteren van privacy erg belangrijk. Hier informeren wij je over hoe wij persoonsgegevens bewaren en gebruiken (‘verwerken’),
zie link:

https://voedselbankennederland.nl/wat-we-doen/privacystatement/

Klachtenregeling

Voor klachten zie onderstaande links voor meer informatie.

Klachtenregeling VB Lemsterland

Klachtenregeling VB Lemsterland – bijlagen