Over ons

Kontact

De Voedselbank Lemsterland is een stichting en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01138372.

De Voedselbank Lemsterland is een ANBI instelling. Uw financiële bijdrage is daarmee aftrekbaar op uw belastingaangifte. Nadere informatie op de site van de Belastingdienst.
her RSIN/fiscaal nummer is: :8199.87.906

Het adres van de secretaris/penningmeester is:
Carbeel 15
8532CA Lemmer

Het IBAN bankrekeningnummer van de voedselbank is:
NL50ABNA0492834156  bij de ABN-AMRO bank.

De Voedselbank is te bereiken via info@voedselbanklemsterland.nl

Het  telefoonnummer is: 06-20750202
UItsluitend voor het aanbieden van voedsel kunt u, wanneer er haast bij is, ook
0514-569257 of 0514-851599 bellen.

Bestuur

De taakverdeling binnen het bestuur is als volgt:

Daniëlle Raab,:         voorzitter.
Wim de Koning :      secretaris, penningmeester en webmaster.
Riek van der Vlugt: roosterindeling vrijwilligers, contactpersoon  ROP
Griet van Dijk:           intake en vrijwilligers
Andries Tolsma:      acquisitie en inkoop.

Vestigingsplaats

Per 1 april 2020 zijn wij gevestigd  in een speciaal voor ons ingerichte bedrijfsruimte.

Certificaat Voedselveiligheid

De Voedselbank Lemsterland is sinds september 2016 “groen”  Wij voldoen hiermee aan de regels volgens  het Handboek Voedselveiligheid vereniging Nederlandse Voedselbanken. 

Voedselbank Lemsterland – certificaat voedselveiligheid