jaarverslag 2016

Cijfers en Feiten

Op 31 december 2016 waren er 59 klanten ( 74 volwassenen en 62 kinderen)  die gebruik maakten van de voedselpakketten van de voedselbank.  Sinds september voldoen wij ook aan de normen van voedselveiligheid volgens het handboek Voedselveiligheid van de vereniging Nederlandse Voedselbanken; ofwel wij zijn “groen” ! Voedselbank Lemsterland is ook aangesloten bij de stichting Jarige Job. Deze stichting verstrekt ons verjaardag-pakketten voor kinderen van onze klanten tussen de 4 en 12 jaar oud. De Sinterklaasbank in Lemmer heeft ons het afgelopen jaar verrast met waardebonnen voor de kinderen. Met deze waardebonnen konden zij een leuk cadeautje uitzoeken bij Intertoys.   Er zijn 25 vrijwilligers betrokken bij onze voedselbank. De taken zijn verdeeld in intake, transport,,voedselveiligheid, uitdeling en bestuur.

Jaarrekening 2016

INKOMSTEN UITGAVEN
Giften 2871,65 SSVF 2400,00
Bijdrage VB Nederland 1000,00 website,postbus 337,86
Subsidie Gemeente 500,00 Bankkosten 166,60
 Teruggave bankkosten 5,00 Inkoop 1216,99
TOTAAL 4371,65 4121,45

Toelichting

Vooral door de bijdragen van Kerken, scholen en particulieren is onze financiële situatie op peil gebleven. Zonder deze bijdragen kan voedselbank Lemsterland niet rond komen.  Extra inkomsten van giften zijn zeer welkom.