Activiteiten

Algemeen

Er vindt één maal per 2 weken een uitgifte plaats. Ons gebied is de gemeente Lemsterland en de kop van de NOP behorend bij Rutten.
De voedselbank werkt zelfstandig en neemt onafhankelijk van andere hulpverlenende instanties beslissingen die niet met anderen worden gedeeld.
Alle werkzaamheden, zowel landelijk, regionaal als plaatselijk worden gedaan door vrijwilligers. De Voedselbank Lemsterland besteedt extra aandacht aan kinderen van cliënten. Kinderen tot 12 jaar krijgen een speciaal voor hen samengesteld pakket op hun verjaardag. Een landelijke stichting “de Jarige Job” zorgt voor het pakket en wij als  Voedselbank zorgen voor de distributie.

Ook ontvangt de Voedselbank regelmatig van kerkgemeenschappen en particulieren een bijdrage in euro’s. Hierdoor is de Voedselbank in staat om regelmatig fruit aan te kopen om de voedselpakketten zo gezond mogelijk samen te stellen. Ook de transportkosten vanuit de distributiecentra Drachten en Meppel naar Lemmer worden uit deze bijdragen betaald.

2019

In het afgelopen jaar zijn inzamelacties georganiseerd door o.a.

  •  PKN kerk
  • Dalton school  St. Jozef/RK kerk
  • Zuyderzee Lyceum – Kerstmarkt

kerstmarkt Zuyderzee Lyceum inzameling producten voor Voedselbank Lemsterland

Bovendien werden wij verrast met een waardebon  voor de mensen die van onze voedselbank gebruik maken die zij kunnen verzilveren voor voedselproducten, en op vrijdagmorgen 6 maart werd ons in de aula een serveerwagen afgeladen met toilet artikelen aangeboden; fantastisch.

2020

De voedselbanken worden tijdens  de corona crisis extra ondersteund  met extra producten en financiële middelen, zowel via ons distributie centrum als van particulieren en plaatselijke leveranciers.
Poiesz supermarkten is begin april gestart met een actie  om cliënten te vragen houdbare producten te doneren aan de voedselbanken in noord Nederland. Daarbovenop doneert Poiesz nog 50% van de winkelwaarde van de houdbare producten in geld, een mooie actie!.

2021

Ook in 2021 zijn veel inzamel acties gehouden zowel door Kerken, supermarkten en particulieren voor lang houdbare producten. mede dankzij deze acties konden wij onze cliënten een gevarieerd voedselpakket aanbieden.

Kookboek voor cliënten voedselbanken

Reitze Spanninga en Pierre Wind hebben in samenwerking met 12 studenten een kookboek samengesteld voor de cliënten van alle voedselbanken. Hun doel is: lekker te kunnen eten, ook als je afhankelijk bent van voedselhulp. De 15 recepten zijn gebaseerd op veel voorkomende ingrediënten uit de voedselpakketten.

Op Vrijdagmorgen 5 maart waren  Luciënne Boelsma (wethouder) Jaap Jonkers( de initiatiefnemer van het kookboek) en Huite Zonderland en onze dienstdoende vrijwilligers op onze uitdeel locatie aan het  Lemsterpad  aanwezig voor de uitreiking van het kookboek.

Het kookboek; “Samen koken we sterker” werd  door Jaap Jonkers aangeboden aan onze voorzitter Daniëlle Raab.

De kookboeken komen nog. De eerste oplage is al verdeeld.Ook verschijnt het als E-book en het is te downloaden.
Het recept: Sla-soep met droge worst wordt even door Jonkers als voorbeeld genoemd.

Vernieuwing Inventaris

De uitdeelruimte is voorzien van rolgordijnen om deze ruimte ook in de zomer koel te houden en de producten in de kratten zoveel mogelijk te beschermen om opwarming van koelproducten zoveel mogelijk te voorkomen.

De  tafels voor het inpakken van voorverpakt vlees en  voor het inpakken van groenteproducten  in milieu vriendelijke papieren tassen zijn vervangen door RVS tafels. Deze RVS tafels voldoen aan de strenge voedselveiligheid eisen.

2021

Winteractie Lions Club Lemmer voor Voedselbank Lemsterland

Onze voedselbank heeft op 7 april 2022  van de Lions Club Lemmer een bedrag van Euro 3421,21 ontvangen.
Het bedrag is de opbrengst van een wijn & visactie waarbij geïnteresseerden  goede wijn en vis konden kopen. Dankzij de grote interesse in de gemeente en er buiten is de actie erg geslaagd.