Activiteiten

Algemeen

Er vindt éénmaal per 2 weken een uitgifte plaats. Ons gebied is de gemeente Lemsterland en de kop van de NOP behorend bij Rutten.
De voedselbank werkt zelfstandig en neemt onafhankelijk van andere hulpverlenende instanties beslissingen die niet met anderen worden gedeeld.
Alle werkzaamheden, zowel landelijk, regionaal als plaatselijk worden gedaan door vrijwilligers. De Voedselbank Lemsterland besteedt extra aandacht aan kinderen van cliënten. Kinderen tot 12 jaar krijgen een speciaal voor hen samengesteld pakket op hun verjaardag. Een landelijke stichting “de Jarige Job” zorgt voor het pakket en wij als  Voedselbank zorgen voor de distributie.

Ook ontvangt de Voedselbank regelmatig van kerkgemeenschappen en particulieren een bijdrage in euro’s. Hierdoor is de Voedselbank in staat om regelmatig fruit aan te kopen om de voedselpakketten zo gezond mogelijk samen te stellen. Ook de transportkosten vanuit de distributiecentra Drachten en Meppel naar Lemmer worden uit deze bijdragen betaald.

Certificaat Voedselveiligheid

De Voedselbank Lemsterland is sinds september 2016 “groen”  Wij voldoen hiermee aan de regels volgens  het Handboek Voedselveiligheid vereniging Nederlandse Voedselbanken.

Voedselbank Lemsterland – certificaat voedselveiligheid – 2021

 

2019

In het afgelopen jaar zijn inzamelacties georganiseerd door o.a.

  •  PKN kerk
  • Dalton school  St. Jozef/RK kerk
  • Zuyderzee Lyceum – Kerstmarkt

kerstmarkt Zuyderzee Lyceum inzameling producten voor Voedselbank Lemsterland

Bovendien werden wij verrast met een waardebon  voor de mensen die van onze voedselbank gebruik maken die zij kunnen verzilveren voor voedselproducten, en op vrijdagmorgen 6 maart werd ons in de aula een serveerwagen afgeladen met toilet artikelen aangeboden; fantastisch.

2020

De voedselbanken worden tijdens  de corona crisis extra ondersteund  met extra producten en financiële middelen, zowel via ons distributie centrum als van particulieren en plaatselijke leveranciers.
Poiesz supermarkten is begin april gestart met een actie  om cliënten te vragen houdbare producten te doneren aan de voedselbanken in noord Nederland. Daarbovenop doneert Poiesz nog 50% van de winkelwaarde van de houdbare producten in geld, een mooie actie!.

2021

Kookboek voor cliënten voedselbanken

Reitze Spanninga en Pierre Wind hebben in samenwerking met 12 studenten een kookboek samengesteld voor de cliënten van alle voedselbanken. Hun doel is: lekker te kunnen eten, ook als je afhankelijk bent van voedselhulp. De 15 recepten zijn gebaseerd op veel voorkomende ingrediënten uit de voedselpakketten.

Op Vrijdagmorgen 5 maart waren  Luciënne Boelsma (wethouder) Jaap Jonkers( de initiatiefnemer van het kookboek) en Huite Zonderland en onze dienstdoende vrijwilligers op onze uitdeel locatie aan het  Lemsterpad  aanwezig voor de uitreiking van het kookboek.

Het kookboek; “Samen koken we sterker” werd  door Jaap Jonkers aangeboden aan onze voorzitter Daniëlle Raab.

De kookboeken komen nog. De eerste oplage is al verdeeld.Ook verschijnt het als E-book en het is te downloaden.
Het recept: Sla-soep met droge worst wordt even door Jonkers als voorbeeld genoemd.