Activiteiten

Algemeen

Er vindt één maal per 2 weken een uitgifte plaats. Ons gebied omvat de voormalige gemeente Lemsterland  (na 1 jan. 2014 opgenomen in de gemeente De Fryske Marren) en de gemeente Rutten in de NOP.
De voedselbank werkt zelfstandig en neemt onafhankelijk van andere hulpverlenende instanties beslissingen die niet met anderen worden gedeeld.
Alle werkzaamheden, zowel landelijk, regionaal als plaatselijk worden gedaan door vrijwilligers. De Voedselbank Lemsterland besteedt extra aandacht aan kinderen van cliënten. Kinderen tot 12 jaar krijgen een speciaal voor hen samengesteld pakket op hun verjaardag. Een landelijke stichting “de Jarige Job” zorgt voor het pakket en wij als  Voedselbank zorgen voor de distributie.

Ook ontvangt de Voedselbank regelmatig van kerkgemeenschappen en particulieren een bijdrage in euro’s. Hierdoor is de Voedselbank in staat om regelmatig fruit aan te kopen om de voedselpakketten zo gezond mogelijk samen te stellen. Ook de transportkosten vanuit de distributiecentra Drachten en Meppel naar Lemmer worden uit deze bijdragen betaald.

2019

In het afgelopen jaar zijn inzamelacties georganiseerd door o.a.

  •  PKN kerk
  • Dalton school  St. Jozef/RK kerk
  • Zuyderzee Lyceum – Kerstmarkt
kerstmarkt Zuyderzee Lyceum inzameling producten voor Voedselbank Lemsterland

Bovendien werden wij verrast met een waardebon  voor de mensen die van onze voedselbank gebruik maken die zij kunnen verzilveren voor voedselproducten, en op vrijdagmorgen 6 maart werd ons in de aula een serveerwagen afgeladen met toilet artikelen aangeboden; fantastisch.

2020

De voedselbanken worden tijdens  de corona crisis extra ondersteund  met extra producten en financiële middelen, zowel via ons distributie centrum als van particulieren en plaatselijke leveranciers.
Poiesz supermarkten is begin april gestart met een actie  om cliënten te vragen houdbare producten te doneren aan de voedselbanken in noord Nederland. Daarbovenop doneert Poiesz nog 50% van de winkelwaarde van de houdbare producten in geld, een mooie actie!.

2021

Ook in 2021 zijn veel inzamel acties gehouden zowel door Kerken, supermarkten en particulieren voor lang houdbare producten. mede dankzij deze acties konden wij onze cliënten een gevarieerd voedselpakket aanbieden.

Kookboek voor cliënten voedselbanken

Reitze Spanninga en Pierre Wind hebben in samenwerking met 12 studenten een kookboek samengesteld voor de cliënten van alle voedselbanken. Hun doel is: lekker te kunnen eten, ook als je afhankelijk bent van voedselhulp. De 15 recepten zijn gebaseerd op veel voorkomende ingrediënten uit de voedselpakketten.

Op Vrijdagmorgen 5 maart waren  Luciënne Boelsma (wethouder) Jaap Jonkers( de initiatiefnemer van het kookboek) en Huite Zonderland en onze dienstdoende vrijwilligers op onze uitdeel locatie aan het  Lemsterpad  aanwezig voor de uitreiking van het kookboek.

Het kookboek; “Samen koken we sterker” werd  door Jaap Jonkers aangeboden aan onze voorzitter Daniëlle Raab.

De kookboeken komen nog. De eerste oplage is al verdeeld.Ook verschijnt het als E-book en het is te downloaden.
Het recept: Sla-soep met droge worst wordt even door Jonkers als voorbeeld genoemd.

Eeen recept uit het kookboek

Vernieuwing Inventaris

De uitdeelruimte is voorzien van rolgordijnen om deze ruimte ook in de zomer koel te houden en de producten in de kratten zoveel mogelijk te beschermen om opwarming van koelproducten zoveel mogelijk te voorkomen.

De  tafels voor het inpakken van voorverpakt vlees en  voor het inpakken van groenteproducten  in milieu vriendelijke papieren tassen zijn vervangen door RVS tafels. Deze RVS tafels voldoen aan de strenge voedselveiligheid eisen.

Nieuwe RVS tafels in keuken

2022

Winteractie Lions Club Lemmer voor Voedselbank Lemsterland

Onze voedselbank heeft op 7 april 2022  van de Lions Club Lemmer een bedrag van Euro 3421,21 ontvangen.
Het bedrag is de opbrengst van een wijn & visactie waarbij geïnteresseerden  goede wijn en vis konden kopen. Dankzij de grote interesse in de gemeente en er buiten is de actie erg geslaagd.

De waarde cheque

 

De Kar

De rolkar “in bedrijf”

   Op 27 september werd de kar door onze beheerder van onze                         uitdeelruimte in elkaar gezet en direct op de volgende uitdeelmorgen op      30 september in gebruik genomen. De kar beviel ons zo goed dat er   
     
gelijk een is tweede besteld en ook deze wordt goed gebruikt.
    Het fruit
van de keuken naar de uitdeel, de producten van de opslag naar 
    de uitdeelruimte, de bakken van de uitdeelruimte naar buiten.
    Hij s
paart ruggen

 

 

 

De vrijwilligersmarkt.

Onze kraam op de vrijwilligersmarkt

Op zaterdagmiddag 8 oktober waren wij met een kraampje aanwezig op de vrijwilligersmarkt in de Hege Fonnen in Lemmer. Deze vrijwilligersmarkt werd georganiseerd door Sociaal Werk De kear en VIP! De Fryske Marren
Er werden ervaringen uitgewisseld tussen de verschillende vrijwilligersorganisaties die ook op deze markt aanwezig waren.
Dank zij de mooie fotocollage zag onze stand er gezellig uit. Dat het gezellig was bleek ook wel uit deze reactie van tee van onze vrijwilligers:
“Wij hadden hier de hele middag wel willen staan” 
Ook het aansluitend  festival was verrassend. De hele middag was goed georganiseerd

Vereniging Stichting Chryson.

De chrysanten

    Elk jaar zet deze Stichting tijdens World Kindness Day een bepaalde
    groep mensen in het zonnetje. Dit jaar hebben zij daarvoor de
    vrijwilligers van de Voedselbanken gekozen.
    Vrijdag 11 november was het zover, voor alle vrijwilligers werd een bos
    chrysanten op onze uitdeel locatie afgeleverd.

2023

Winteractie Lions Club Lemmer voor Voedselbank Lemsterland

Onze voedselbank heeft op 20 januari 2023  van de Lions Club Lemmer een waarde cheque van € 2500,- ontvangen.
Het bedrag is de opbrengst van een wijnactie waarbij geïnteresseerden  goede wijn konden kopen. Dankzij de grote interesse in de gemeente en er buiten is de actie erg geslaagd.

Waarde cheque Lions club Lemmer

Vervanging- en vernieuwing inventaris.

In januari zijn 4 oude tafels vervangen door RVS tafels., een verbetering ten aanzien voor de voedselveiligheid.
Ook zijn er twee vrieskasten aangeschaft die zijn voorzien rode vleeskratten.
De oude vrieslisten hebben een andere goede bestemming gekregen.
Toen de vrieskasten er stonden heeft een boer het voorzien van het laatste vlees:
Een prachtige gift

De vleeskratten


30 januari 2023 – 5 februari

15 vrijwilligers hebben voor een geslaagde actie bij Albert Heijn gezorgd : 36 bananen dozen met houdbare producten.

Tekst Roll-out banner