jaarverslag 2017

Jaarverslag 2017

Cijfers en Feiten

Op 31 december 2017 waren er 34 klanten (55 volwassenen en 37 kinderen)  die gebruik maakten van de voedselpakketten van onze voedselbank.   Er zijn 30 vrijwilligers met als taken: intake, transport, voedselveiligheid, uitdeling en bestuur Elk jaar hebben wij 2 keer een bijeenkomst met onze vrijwilligers. Ook dit jaar werden wij ondersteund door producten van plaatselijke supermarkten en winkels. Medio dit jaar konden wij ook onze eigen opslag/depot ruimte in gebruik nemen. Voedselbank Lemsterland is ook aangesloten bij de stichting Jarige Job. Deze stichting heeft dit jaar voor 28 kinderen van 4 tot 12 jaar voor een verjaardagspakket gezorgd.

Wij zijn al sinds september 2016 “groen” ! ; ofwel wij voldoen aan de normen van voedselveiligheid volgens het handboek Voedselveiligheid van de vereniging Nederlandse Voedselbanken.

Jaarrekening 2017

 

INKOMSTEN UITGAVEN
Giften 5259,10 SSVF 2561,00
Bijdrage VB Nederland 1000,00 website,bankkosten,telefoon 302,17
Subsidie Gemeente 500,00 Opslag/depot kosten 1083,55,
 Teruggave bankkosten 5,00 Inkoop 274,22
TOTAAL 6790,10 4220,94


Toelichting

Vooral door de financiële bijdragen van Kerken; diverse organisaties ( o.a. Lionsclub Balk); de gemeente DFM en particulieren (o.a. Beachclub Lemmer) is onze financiële situatie gezond gebleven, zodat we onze activiteiten ook de volgende jaren kunnen voortzetten. Zonder deze bijdragen kan voedselbank Lemsterland niet rond komen.  Extra inkomsten van giften zijn altijd welkom.