jaarverslag 2018

Jaarverslag 2018

Cijfers en Feiten

Op 31 december 2018 waren er 35 klanten (50 volwassenen en 36 kinderen (t/m. 17 jaar))  die gebruik maakten van de voedselpakketten van onze voedselbank.   Er zijn 28 vrijwilligers met als taken: intake, transport, voedselveiligheid, uitdeling en bestuur Elk jaar hebben wij 2 keer een bijeenkomst met onze vrijwilligers. Ook dit jaar werden wij ondersteund door producten van plaatselijke supermarkten en winkels. Voedselbank Lemsterland is ook aangesloten bij de stichting Jarige Job. Deze stichting heeft dit jaar voor de kinderen een verjaardagspakket gezorgd.

Wij zijn al sinds september 2016 “groen” ! ; ofwel wij voldoen aan de normen van voedselveiligheid volgens het handboek Voedselveiligheid van de vereniging Nederlandse Voedselbanken.

Jaarrekening 2018

 

INKOMSTEN UITGAVEN
Diverse giften 3745,16 SSVF / RDC Drachten 971,00
Bijdrage VB Nederland 1000,00 website,bankkosten,telefoon 281,10
Subsidie Gemeente 600,00 Depot / Energiekosten kosten 171,00
 Teruggave bankkosten 5,00 Inkoop 1280,18
TOTAAL 5345,16 2703,28


Toelichting

Vooral door de financiële bijdragen van Kerken; voedselbanken Nederland; de gemeente DFM en particulieren is onze financiële situatie gezond gebleven, zodat we onze activiteiten ook de volgende jaren kunnen voortzetten. Zonder deze bijdragen kan voedselbank Lemsterland niet rond komen.  Extra inkomsten van giften zijn altijd welkom.