Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2019

Cijfers en Feiten

Op 31 december 2019 waren er 45 gezinnen (84 volwassenen en 56 kinderen (t/m. 17 jaar))  die gebruik maakten van de voedselpakketten van onze voedselbank.   Er zijn 26 vrijwilligers met als taken: intake, transport, voedselveiligheid, uitdeling en bestuur Elk jaar hebben wij 2 keer een bijeenkomst met onze vrijwilligers. Ook dit jaar werden wij ondersteund door producten van plaatselijke supermarkten, winkels , inzamelacties via scholen, kerken en door lokale initiatieven. Voedselbank Lemsterland is ook aangesloten bij de stichting Jarige Job. Deze stichting heeft dit jaar voor de kinderen een verjaardagspakket gezorgd.

Wij zijn al sinds september 2016 “groen” ! ; ofwel wij voldoen aan de normen van voedselveiligheid volgens het handboek Voedselveiligheid van de vereniging Nederlandse Voedselbanken.

Jaarrekening 2019

 

BATEN LASTEN
Diverse giften 1880,84 SSVF / RDC Drachten 645,36
Bijdrage VB Nederland 1000,00 website,bankkosten,telefoon 311,08
Subsidie Gemeente 600,00 Depot / Energiekosten kosten 501,94
 Meindersma Sybenga stg. 1000,00 Onkosten/Inkoop 885,01
TOTAAL 4480,84 2343,39


Toelichting

Vooral door de financiële bijdragen van Kerken; voedselbanken Nederland; de gemeente De Fryske Marren , Meindersma Sybenga Stichting en particulieren is onze financiële situatie gezond gebleven, zodat we onze activiteiten ook de volgende jaren kunnen voortzetten. Zonder deze bijdragen kan voedselbank Lemsterland niet rond komen.  Extra inkomsten van giften zijn altijd welkom. Komend jaar 2020 zullen wij moeten verhuizen naar een andere uitdeellocatie wegens de verkoop van de Gereformeerde Kerk in Lemmer waar wij  een uitdeelruimte hebben in de oude consistorie.

De Balans over 2019 is te downloaden via de link:

Balans 2019 St. Voedselbank Lemsterland

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *