jaarverslag 2020

Jaarverslag 2020

Cijfers en Feiten

Op 31 december 2020 maakten 43 gezinnen (66 volwassenen en 44 kinderen (t/m. 17 jaar0 gebruik van de voedselpakketten van onze voedselbank.  Onze 24 vrijwilligers hebben  als taken: intake, transport, voedselveiligheid, uitdeling en bestuur.  Elk jaar hebben wij 2 keer een vrijwilligersbijeenkomst. Door de corona crisis hebben een aantal vrijwilligers hun activiteiten voorlopig even op moeten schorten.

Algemeen

Ook in dit moeilijke “corona” jaar werden wij ondersteund door  plaatselijke supermarkten, winkels , inzamelacties via scholen, kerken en door lokale initiatieven. Voedselbank Lemsterland is  aangesloten bij de stichting Jarige Job. Deze stichting bezorgde ook dit jaar voor ieder kind een verjaardagpakket . Sinds september 2016 “groen”; ofwel wij voldoen aan de normen van voedselveiligheid volgens het handboek Voedselveiligheid van de vereniging Nederlandse Voedselbanken.
Als lid van Voedselbanken Nederland staan wij in nauw contact met elkaar. Met name
de Voedselveiligheid en hoe te handelen met betrekking tot “Corona” waren dit jaar speerpunten. De vergaderingen van ons Regionaal Overleg Platform (van alle 19 aangesloten Voedselbanken in Friesland) vonden dit jaar digitaal plaats.

Uitdeling

Per 1 april 2020 zijn wij verhuisd naar een nieuwe uitdeel locatie  aan het Lemsterpad.  Door deze verhuizing zijn nu de uitdeel- en opslag ruimte, die daar al waren, samengevoegd. Dit levert logistiek gezien een groot voordeel op.
Nu hebben wij voldoende parkeermogelijkheid, dit in tegenstelling tot onze vorige uitdeel locatie.

Covid-19

Uitdeling van de voedselproducten vindt sinds de corona uitbraak plaats op afspraak. Door verdeling in blokken  kan worden voorkomen dat het aantal wachtende cliënten (buiten) zoveel mogelijk  wordt beperkt .In het laatste kwartaal hebben wij mondkapjes  uitgedeeld. Cliënten en vrijwilligers blijven zo beschermd wanneer zij de voedselpakketten ophalen. die zij ook kunnen gebruiken wanneer zij de voedselpakketten ophalen. Tijdens de bevoorrading en uitdeling  worden geldende RIVM voorschriften  in acht genomen,  zoals  1,5m. afstand houden, mondkapjes etc. .  Na de uitdeling wordt gereinigd en ontsmet volgens de coronavoorschriften van Voedselbanken Nederland  ( o.a. deurkrukken).

Jaarrekening 2020

BATEN LASTEN
Diverse giften                            14908 Huur/energie/ inrichting 5237
Bijdrage VBN 1000 Lid Reg. Distributiecentrum (RDC) 1045
Subsidie DFM 600,00 Website/Bankkosten/Telefoon 455
 Restitutie  RDC 1439 Div. onkosten 1330
TOTAAL 17947  8067 

Toelichting

Door de extra financiële bijdragen van Stichtingen, Kerken en  particulieren is onze financiële situatie gezond gebleven, zo kunnen wij onze activiteiten ook de volgende jaren voortzetten

Voor de balans 2020 zie link:

Balans 2020 St. Voedselbank Lemsterland