Voor wie

Wie komen er in aanmerking voor de voedselbank

Wanneer iemand na aftrek van zijn/haar vaste lasten onder een bepaald minimum raakt, kan hij/zij zich aanmelden voor de voedselbank.

Na aanmelding volgt er een gesprek waarin wij met u uw financiĆ«le situatie bespreken en samen bepalen of u daadwerkelijk in aanmerking komt. Hiervoor hanteren wij de normen vastgesteld door de Ver. Nederlandse voedselbanken.

Van u verwachten wij dat u inzage geeft in uw financiƫn

Degene die met u het gesprek heeft is gebonden aan geheimhouding en de voedselbank werkt onafhankelijk van andere hulpverlenende instanties.

Voedselbank Lemsterland volgt de landelijke richtlijnen bij het bepalen of u in aanmerking komt.