Jaarverslag 2022

Cijfers en feiten

Het werkgebied van onze Voedselbank beslaat Lemmer en omstreken (waaronder een stukje Noordoostpolder).Op 31 december 2022 maakten 36 huishoudens (51 volwassenen en 47 kinderen) gebruik van de voedselpakketten van onze voedselbank en deelden wij 936 pakketten uit. Van de 29 gezinnen op 1 januari 2022 waren er in de loop van het jaar 14 die de voedselbank niet meer nodig hadden en waren er 21 nieuwe aanvragen.

Onze 29 vrijwilligers dragen zorg voor met name de intake, het transport, de voedselveiligheid, de uitdeling, het opslagbeheer en het bestuur. Elk jaar plannen wij twee vrijwilligersbijeenkomsten, waarvan er door de corona dit jaar slechts één door kon gaan.

Algemeen

Na twee ”corona” jaren konden wij onze activiteiten weer uitvoeren zonder beschermende maatregelen voor een Covid-19 besmetting.
Ook dit jaar werden wij ondersteund door plaatselijke supermarkten en winkels die hun voedselproducten aan onze voedselbank doneerden.
Daarnaast werden veel inzamelacties gehouden door scholen, kerken, supermarkten, lokale verenigingen, en lion (clubs). Tijdens de oneven weken worden op vrijdag morgen voedsel producten bij onze uitdeel locatie aangeleverd door het Regionaal Distributie Centrum (RDC) in Drachten. Ons streven is om bij de samenstelling van de pakketten zoveel mogelijk rekening te houden met de “Schijf van Vijf”.

Voor de Kerstdagen werden onze cliënten verrast met een uitnodiging voor een Kerstdiner bij een plaatselijk restaurant.

Regionaal overleg

De 18 Friese Voedselbanken zijn verenigd in het Regionaal Overleg Platform. In dit ROP vindt een paar keer per jaar overleg plaats met betrekking tot het reilen en zeilen van ons Distributie centrum (RDC) in Drachten. Het landelijke verkregen voedsel komt hier binnen en wordt verdeeld over de Friese Voedselbanken. Iedere Voedselbank heeft evenveel invloed op het functioneren van het Regionaal Distributie Centrum

Voedselveiligheid/Arbo

Voor de jaarlijks verplichte audit, in verband met de beoordeling voedselveiligheid, zijn wij geslaagd met het hoogst haalbare cijfer. Namelijk een 10!
Wij moeten net als supermarkten aan strenge voedselveiligheids-, en hygiëne voorschriften voldoen. Dat was mede een reden om vier RVS tafels aan te schaffen zodat we de AGF producten hygiënisch kunnen verdelen. Omdat we zo duurzaam mogelijk willen werken, gebruiken we zoveel mogelijk papieren zakken, dus afbreekbaar. Voor het koel houden van producten is er een grote horeca koelkast aangeschaft. Als Voedselbank moeten wij ook aan de Arbo regels voldoen. In dit kader hebben wij twee serveerkarren aangeschaft. De voor de cliënten gevulde kratten, die we vanuit de uitdeelruimte naar de buiten staande inpaktafels transporteren, zijn bij tijden best zwaar. Deze aanschaf spaart ruggen!

Activiteiten

Vrijwilligersmarkt

Zaterdag 8 oktober organiseerde Gemeente De Fryske Marren, als dank aan al de vrijwilligers in de gemeente, een vrijwilligersmarkt en -festival. Sociaal Werk “De Kear” en “VIP! De Fryske Marren” hadden alle vrijwilligersorganisaties uitgenodigd om zich in “MFC Hege Fonnen” te presenteren. Wij waren daar ook aanwezig met een kraam, en een enthousiaste ploeg vrijwilligers (zie afbeelding)!


Er werden veel ervaringen uitgewisseld tussen de verschillende vrijwilligers organisaties en bezoekers. Ook het aansluitende festival was verrassend en goed georganiseerd. Het werd een gezellige drukte in Lemmer.

Folders voor de Voedselbank.

Aangezien dat wij door onze folders heen waren, hebben we bij de plaatselijke drukker frisse en aangepaste nieuwe folders besteld. Hiermee kan VB Lemsterland weer jaren vooruit.

Financiën

Dit jaar mochten wij veel donaties ontvangen van kerken, bedrijven en particulieren, in het bijzonder donaties van de energiecompensaties. Gezien de inflatie en de energiecrisis waren de bijdragen extra royaal. Waarvoor dank!

Voor de balans en jaarrekening 2022 zie linK:

Balans 2022 St. Voedselbank Lemsterland