jaarverslag 2023

Algemeen

Het werkgebied van onze Voedselbank beslaat Lemmer en omstreken (waaronder een stukje Noordoostpolder).
Op 31 december 2023 maakten 31 huishoudens (44 volwassenen en 47 kinderen) gebruik van de voedselpakketten van onze voedselbank en deelden wij ruim 800 pakketten uit. Van de 36 cliënten gezinnen op 1 januari 2023 waren er in de loop van het jaar 26 die de voedselbank niet meer nodig hadden, bijvoorbeeld omdat ze een baan kregen, of het financieel weer goed geregeld was. En dat is natuurlijk fantastisch. Er waren 21 nieuwe aanvragen. De meeste cliënten komen bij ons binnen op doorverwijzing van bijvoorbeeld bewindvoerder, sociaal wijkteam, thuiszorg of een kennis.. Op elke vrijdagmorgen, op de oneven weken, worden voedsel producten bij onze uitdeel locatie aangeleverd door het Regionaal Distributie Centrum (RDC). Daarnaast worden dan ook veel producten door onze vrijwilligers opgehaald bij plaatselijke leveranciers. Ons streven is om bij de samenstelling van de pakketten zoveel mogelijk rekening te houden met de “Schijf van Vijf”, hiervoor kopen wij ook voedsel bij, o.a. eieren, appels en zuivelproducten.

twee ”corona” jaren konden wij onze activiteiten weer uitvoeren zonder beschermende maatregelen voor een Covid-19 besmetting. Ook dit jaar werden wij ondersteund door plaatselijke supermarkten en winkels die hun voedselproducten aan onze voedselbank doneerden. Daarnaast werden veel inzamelacties gehouden door scholen, kerken, supermarkten, lokale verenigingen, en lion (clubs). Tijdens de oneven weken worden op vrijdag morgen voedsel producten bij onze uitdeel locatie aangeleverd door het Regionaal Distributie Centrum (RDC) in Drachten. Ons streven is om bij de samenstelling van de pakketten zoveel mogelijk rekening te houden met de “Schijf van Vijf”.

Vrijwilligers

Onze 31 vrijwilligers zorgen voor met name de intake, het transport, de voedselveiligheid, de uitdeling, het opslagbeheer en het bestuur. Elk jaar plannen wij twee vrijwilligersbijeenkomsten.
Voor ons werk en herkenbaarheid is er “werkkleding” aangeschaft met het logo van Voedselbanken Nederland.

De kleding is wel in bruikleen.

 

 

Inzamelacties

113 tasjes van de Daltonschool

Net als voorgaande jaren werden wij ondersteund door plaatselijke supermarkten en winkels die voedselproducten aan onze voedselbank doneerden. Daarnaast werden veel inzamelacties gehouden door scholen, kerken, supermarkten, lokale verenigingen. De inzamelactie van DE punten via Lions club Mar en Klif was wederom een groot succes, de ingezamelde DE punten, leverden genoeg pakken koffie op om onze klanten het gehele jaar van koffie te kunnen voorzien. Volle zegelboekjes cadeau kaarten van de Postcodeloterij zorgden voor goede producten.

Inventaris

Er zijn twee nieuwe vrieskasten aangeschaft. Tegelijk met 10 rode bakken.De houten tafels zijn vervangen door 4 RVS tafels en drie uitklapbare tafels, die gebruikt worden voor het uitdelen buiten

Toen de vrieskasten er stonden heeft een boer het laatste deel van het vlees van een halve koe gebracht. Een prachtige gift.

Regionaal overleg

De 18 Friese Voedselbanken zijn verenigd in het Regionaal Overleg Platform. In dit ROP vindt een paar keer per jaar overleg plaats met betrekking tot het reilen en zeilen van ons Distributie centrum (RDC) in Drachten. Het landelijke verkregen voedsel komt hier binnen en wordt verdeeld over de Friese Voedselbanken. Iedere Voedselbank heeft evenveel invloed op het functioneren van het Regionaal Distributie Centrum.

Voedselveiligheid/Arbo

Voor de jaarlijks verplichte audit, in verband met de beoordeling voedselveiligheid, zijn wij geslaagd met een score van 9,6.
Wij moeten net als supermarkten aan strenge voedselveiligheids-, en hygiëne voorschriften voldoen.

Als Voedselbank moeten wij ook aan de Arbo regels voldoen. In dit kader zijn begin dit jaar de oude vrieskisten vervangen door 2 grote horeca vrieskasten, in elke vrieskast is plaats voor 5 standaard vlees kratten. Voor de vrijwilligers is dit een belangrijke verbetering, de vlees producten kunnen beter worden gesorteerd en bovendien je hoeft minder te bukken; deze aanschaf spaart ruggen

Financiën

Dit jaar mochten wij veel donaties ontvangen van kerken, bedrijven en particulieren, in het bijzonder donaties van de energiecompensaties. Gezien de inflatie en de energiecrisis waren de bijdragen extra royaal. Waarvoor dank!

Bedankt

We willen iedereen bedanken die het ons mogelijk maakt ons werk te doen; de
supermarken, scholen, kerken, diverse particulieren en de Gemeente De Fryske Marren. En uiteraard de eigenaar van “ons” pand waarmee we een gebruikersovereenkomst hebben gesloten. We hopen hiervan gebruik te kunnen blijven maken. Zonder deze bijdragen is het niet mogelijk. En natuurlijk dank aan al onze vrijwilligers voor hun inzet en betrokkenheid bij onze voedselbank.

Voor de balans en jaarrekening 2023 zie link:

Balans 2023 St. Voedselbank Lemsterland