Beleidsplan

Doelstelling

De Voedselbank Lemsterland is als stichting opgericht in 2008 en heeft als doel verspilling van goed voedsel te voorkomen door dit in te zamelen en te verstrekken aan personen die, volgens landelijk vastgestelde normen, een minimum aan besteedbaar inkomen hebben.

Werkwijze

De Voedselbank Lemsterland is lid van het ROP (Regionaal Overleg Platform)Stichting) waarin alle voedselbanken van Fryslân in vertegenwoordigd zijn en is sinds 2013 ook rechtstreeks lid geworden van Voedselbanken Nederland. Hiermee wordt bereikt dat onze voedselbank niet alleen afhankelijk is van plaatselijk ingezameld voedsel maar ook in het distributiesysteem van het regionale en landelijk ingezamelde voedsel is opgenomen. In de praktijk komt het er op neer dat ongeveer 25% van de inhoud van de pakketten plaatselijk wordt aangeleverd. De plaatselijke acties van de kerken en scholen uit Lemsterland om houdbaar voedsel in te zamelen, vormen een welkome aanvulling van de pakketten, vooral op die momenten dat er minder aanvoer is.

Kontact

Op de home page zijn onze kontact gegevens te vinden.
Bij de artsen en hulpverleningspraktijken liggen folders over de onze voedselbank met daarin de  procedure voor aanmelding.